เทศกาลอพยพแกะนับพันตัวประจำปี 2018 ในประเทศสเปน

นักท่องเที่ยวและประชาชนในกรุงมาดริด ประเทศสเปน เฝ้าชมการอพยพประจำปีของแกะนับพันตัว ที่จะเกิดขึ้นก่อนเข้าสู่ฤดูหนาว ในปี 2018 นี้มีแกะเดินทางอพยพผ่านตัวเมืองมาดริดกว่า 2,000 ตัว

โดยเจ้าของแกะได้ต้อนแกะมาจากทางเหนือเพื่อพาพวกมันไปยังพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศ ซึ่งเป็นที่มีอากาศอบอุ่นกว่า การต้อนแกะในลักษณะนี้ถือเป็นประเพณีที่ทำกันต่อเนื่องมานานนับร้อยปี และเส้นทางการอพยพนั้นต้องผ่านเมืองหลวงอย่างกรุงมาดริด

--- ---

แกะถูกนำมาเป็นอาหารตั้งแต่เมื่อหลายร้อยปีก่อน ในการใช้เนื้อในการรับประทาน หนังเอามาใช้การทำเป็นเครื่อนุ่งห่ม โดยตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมามีการพัฒนาการใช้งานของแกะในทางอุตสาหกรรม

(215)