เทศกาลบูชาสุนัข หนึ่งในเทศกาลที่น่าสนใจที่สุดในโลก

เทศกาลบูชาสุนัข หรือเทศกาล Kukur Tihar ถูกจัดขึ้นในประเทศเนปาล เป็นเทศกาลที่คล้ายกับเทศกาล Diwali หรือเทศกาลแห่งแสง ที่เป็นเหมือนการเฉลิมฉลองขึ้นปีใหม่ โดยเทศกาลบูชาสุนัขนี้เกิดขึ้นตามความเชื่อของศาสนาฮินดูที่มีความผูกพันกับเหล่าสุนัขมาเป็นเวลายาวนาน

 

<------------->

<------------->

 

ทศกาล Kukur Tiharถูกจัดขึ้นเพื่อยกย่องความซื่อสัตย์ที่สุนัขนั้นมีต่อมนุษย์ เป็นสัตว์เลี้ยงสี่ขาที่จงรักภักดี ในวันนี้สุนัขทุกตัวในเนปาลทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ จะถูกนำพวงมาลัยมาคล้องคอ มีการทาแป้งสีตามตัวของสุนัข และมีการแต้มจุดสีแดงตรงกลางหน้าผากที่เรียกว่า ติกะ (tika) ถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความศักดิ์สิทธิ์ นอกจากนี้ยังมีการให้อาหารแก่สุนัขทุกตัวอีกด้วย ถือเป็นอีกหนึ่งเทศกาลที่น่ารักน่าสนใจเทศกาลหนึ่งของโลก

(958)