เด็กอายุระหว่าง 4–17 ปี เป็นโรคสมาธิสั้นมากขึ้น “เด็กไทยมากถึง 50% มีโอกาสเป็นสมาธิสั้น”

ผลการวิจัยจากสหรัฐอเมริกาพบว่าในปี 2011 เด็กกว่า 6.4 ล้านคนเป็นโรคสมาธิสั้น ซึ่งนับเป็น 11 เปอร์เซ็นของประเทศสหรัฐ ตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆในปี 2012 และ 2013

นักวิชาการแนะนำให้ผู้ปกครองและครอบครัวสังเกตุดูพฤติกรรมของเด็กที่มีโอกาศเป็น และส่งเข้ารับการบำบัดแต่เนิ่นๆ จึงจะมีโอกาสหายสูง โดยเด็กชาย 1 ใน 5 คนจะมีโอกาศเป็นโรค และเด็กผู้หญิงอยู่ที่ 1 ใน 11 คน (โรคสมาธิสั้นไม่จัดว่าเป็นโรคร้ายแรงแต่อย่างใด แต่เป็นความผิดปกติทางจิตเวชเท่านั้น)

มีลักษณะของโรคสมาธีสั้น อยู่ 3 ประการ คือ
1. Inattentiveness คือ มีช่วงสมาธิสั้นกว่าปกติและมักจะวอกแวกง่าย (distractibility)
2. Hyperactivity คือ มีลักษณะอยู่ไม่นิ่ง อยู่ไม่สุข ซุกซนผิดปกติ
3. Impulsiveness คือ มีลักษณะหุนหันพลันแล่น ขาดความยับยั้งชั่งใจในการทำอะไรต่างๆ

ปัจจุบันเด็กไทยมากถึง 50% มีโอกาสเป็นสมาธิสั้น ด้วยสาเหตุความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี .. การเล่นเกม ดูการ์ตูนที่ให้ภาพเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว ผ่านมือถือ แท๊บเล็ต และทีวี ทำให้ขบวนการพัฒนาใยสมองของเด็กไม่ทำงาน โดยเฉพาะเด็กก่อนวัย 4 ขวบ

Good TV ช่วยพัฒนาสมองลูกน้อยของคุณ ได้อย่างไร?

ในทางการแพทย์ เด็กก่อน 4 ขวบ ควรดูภาพนิ่ง ฟังนิทานจากพ่อแม่เพื่อสร้างจินตนาการ ไม่ควรดูทีวี เล่นเกม หรือดูหนังการ์ตูน เพราะภาพที่เคลื่อนไหวเร็ว จะทำให้ใยสมองไม่พัฒนา ทำให้เป็นโรคสมาธิสั้น หรือดูทีวีที่เหมาะกับเด็กในช่วงก่อน 4 ขวบ ที่สอนนับเลข สอนภาษา สอนแยกแยะสี และให้ภาพที่ช้า เช่น ช่อง Baby TV

 

<------------->

<------------->

 

ในทุกช่วงวัย จนถึงอายุ 25 ปี ใยสมองของเด็กจะถูกสร้างและเชื่อมต่อ โดยพัฒนาจากด้านหลังศีรษะ มาสู่ด้านหน้า หากไม่ได้รับการเลี้ยงดูที่ถูกวิธี ลูกน้อยชองคุณก็จะขาดคุณสมบัติต่างๆ ไป

เด็กวัยก่อน 4 ขวบต้องเรียนรู้ด้านภาษา คุณสามารถสอนให้เขาพูดได้หลายภาษาในช่วงนี้ เด็กวัยก่อน 8 ขวบต้องเรียนรู้เรื่อง ความรับผิดชอบ ความยุติธรรม

ในเด็กก่อน 4 ขวบหากหลีกเลี่ยงการดูทีวีไม่ได้ พ่อแม่ มีเครื่องมือในการสอนลูกน้อย ด้วยช่อง Baby TV ที่ให้ภาพเคลื่อนไหวช้า มีเสียงดนตรี สอนนับเลข สอนตัวอักษร เพื่อให้สมองของลูกน้อยได้พัฒนาอย่างเต็มที่ มีแพทย์ และนักจิตวิทยาเด็ก ให้คำแนะนำในการผลิตรายการ

เด็กก่อน 8 ขวบ เราจัดให้ดูชีวิตสัตว์ ช่อง Animal Show เพื่อให้เขามี ความเมตตา ความอ่อนโยน .. เมื่อโตขึ้นก่อน 12 ขวบ ให้ดูสารคดีเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์เพิ่มเติมจากทั่วทุกมุมโลกจากช่อง สำรวจโลก .. วัยรุ่น ก่อน 18 ปี เรียนรู้ เพิ่มเติมความคิดสร้างสรรค์ สร้างจินตนาการ และมีความคิดอย่างมีผล ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทางช่อง MySci

นอกจากนี้ยังเสริมด้วยศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมไทย อันดีงาม ได้เห็นประเทศไทยแตกต่างจากที่เคยเห็น ด้วยช่องของดีประเทศไทย

ทั้งหมดนี้ Next Step ได้สร้าง Good TV เพื่อให้เป็นโครงข่ายทีวีที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนในครอบครัว ด้วยราคาที่ทุกครอบครัวสามารถเข้าถึงได้ เพียงเดือนละ 300 บาทเท่านั้น

(3298)