เซี่ยงไฮ้เจาะอุโมงค์ด้วยท่อดันลอดรูปสี่เหลี่ยมใหญ่สุดในโลก ไม่รบกวนการจราจร-ไม่ก่อมลพิษ

อุโมงค์ทางเดินลอดใต้ถนนสำหรับคนเดินเท้าแห่งใหม่ใจกลางนครเซี่ยงไฮ้ คว้าสถิติโลกด้วยการใช้ ‘ท่อดันลอด’ รูปสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ที่สุดในโลกในการก่อสร้าง โดยท่อดันลอดนี้มีขนาดยาว 10.4 เมตร กว้าง 7.5 เมตร

ทั้งนี้ อุโมงค์ลอดใต้ถนนทั้งโครงการหมดมีความยาวมากกว่า 100 เมตร เชื่อมต่อย่านธุรกิจ 2 ย่านเข้าด้วยกัน โดยมีสะพานลอยสำหรับรถยนต์พาดผ่านด้านบน

วิธีการติดตั้งท่อดันลอดนี้ต่างจากวิธีขุดทั่วไปที่ใช้เครื่องขุดเจาะ คุณเฉิน หัวหน้าวิศวกรของโครงการนี้ระบุว่า “วิศวกรเลือกใช้วิธีนี้ (ท่อดันลอด) เพราะไม่รบกวนการจราจร เลี่ยงการเกิดมลพิษทางอากาศ ทั้งยังลดเวลาการก่อสร้างได้ดี ลดผลกระทบเชิงลบต่อทั้งการจราจรและต่อสิ่งแวดล้อม”

 

<------------->

 

ดูสารคดีสำรวจโลก

 

<------------->

 

ทั้งนี้ อุโมงค์ยาว 74 เมตรซึ่งเป็นงานส่วนหลักของโครงการนี้ใช้เวลาเพียง 5 เดือนก็เสร็จสิ้น

ที่มา : Xinhua

(8851)