เก้าอี้สำหรับคนโสด

Eun Kyoung Lee ได้ออกแบบเก้าที่มีเหมาะสำหรับคนโสด โดยมันเป็นเก้าอี้ที่ช่วยเพิ่มความอบอุ่น เพราะมาพร้อมกับแขน 2 ข้าง ที่มีความนุ่ม สามารถปรับรูปแบบของแขนได้ตามที่ผู้ใช้ต้องการ หรือจะนำมาต่อกันเป็นเตียงนอนนุ่ม ๆ ก็ได้เช่นกัน

เก้าอี้ที่พบในประวัติศาสตร์เช่น เก้าอี้ของกรีก ที่คาดว่าน่าจะสร้างราว 600 ก่อนคริสต์ศักราช เป็นเก้าอี้สี่ขาตัวตรงและมีพนักพิงตั้งตรง ถัดมาเป็นเก้าอี้ในประเทศอังกฤษ ในสมัยราชวงศ์ถัง (ค.ศ. 618-907)

 

<------------->

<------------->

 

ในปัจจุบัน วัสดุที่ใช้ทำเก้าอี้มีความหลากหลายมากขึ้น ไม่ว่าจะทำจาก เก้าอี้ไม้ เก้าอี้โลหะ เก้าอี้พลาสติก เริ่มมีการผลิตและใช้งานเป็นจำนวนมาก ใช้ทุกระดับชั้น มีการออกแบบดีไซน์เก้าอี้หลากลายมากมาย

(2137)