เกาะ Fadiouth เกาะที่เกิดขึ้นจากการทับถมของเปลือยหอยนับล้าน

เกาะ Fadiouth แห่งนี้ตั้งอยู่ในประเทศเซเนกัล เป็นเกาะสุดแสนพิเศษที่เกิดขึ้นมาจากเปลือกหอยที่ทับถมกันมาเป็นเวลาหลายล้านปี ไม่ว่าคุณจะเดินไปที่ไหนก็จะพบแต่เปลือกหอยทั่วทั้งเกาะ แม้กระทั่งถนนหรือสิ่งก่อสร้างในหมู่บ้านที่อยู่บนเกาะก็ล้วนแต่มีส่วนผสมที่สร้างมาจากเปลือกหอยกันทั้งนั้น และที่บนเกาะแห่งนี้ยังมีสถานที่ที่น่าสนใจสถานที่หนึ่ง นั่นก็คือสุสานคริสเตียน สถานที่ที่ร่างของผู้คนถูกฝังอยู่ท่ามกลางเปลือกหอย เป็นภาพสุสานที่แปลกตาแต่ก็ดูสวยงามไม่น้อย ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลาม แม้ว่าจะมีความเชื่อกันคนละแบบแต่พวกเขาก็สามารถทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันได้อย่างไม่มีปัญหาขัดแย้ง

--- ---


ประเทศเซเนกัล เป็นประเทศที่อยู่ในแอฟริกาตะวันตก เซเนกัลเป็นประเทศที่มีความมั่นคงมากที่สุดประเทศหนึ่งในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกและเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในแอฟริกาที่ไม่เคยมีการปฏิวัติรัฐประหาร รายได้หลักของเซเนกัลมาจากการส่งออกสินค้าภาคเกษตร เช่น ถั่วลิสง ประมง ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ฟอสเฟต ฝ้าย การท่องเที่ยว การบริการ

 

(1078)