แผนสร้าง อุโมงค์ใต้น้ำในประเทศนอร์เวย์

อุโมงค์ใต้น้ำแห่งนี้จะถูกสร้างขึ้นเพื่อเชื่อมต่อระหว่างเมือง Oppedal และ Lavik ในประเทศนอร์เวย์ ลักษณะจะเป็นอุโมงค์ขนาดใหญ่ที่ทำมาจากคอนกรีต ความยาวประมาณ 4,000 ฟุต หรือราว 1.2 กิโลเมตร และจะมีการใช้ทุ่นเพื่อช่วยในการควบคุมระดับของอุโมงค์

นอร์เวย์ครอบคลุมพื้นที่ทางตะวันตกของสแกนดิเนเวียในยุโรปเหนือ มีพรมแดนส่วนที่ติดต่อกับสวีเดนและฟินแลนด์ยาว 2,542 กิโลเมตร และพรมแดนสั้นๆติดต่อกับรัสเซียทางทิศตะวันออก ทางทิศตะวันตกและใต้ติดต่อกับทะเลนอร์เวเจียน ทะเลเหนือ และ Skagerak ทางทิศเหนือติดต่อกับทะเลแบเรนต์ส ภูมิอากาศ และสภาพแวดล้อม

 

<------------->

 

ดูสารคดีสำรวจโลก

 

<------------->

 

เป็นประะเทศที่มีภูเขาน้ำแข็งปกคลุมมากกว่าครึ่งประเทศ โดยเฉพาะพื้นที่สูงและภูเขาสูงจะมีน้ำแข็งปกคลุมตลอดทั้งปี พื้นที่หลายแห่งมีภูเขาสลับซับซ้อน มีช่องเขาแคบ ๆ สลับที่ราบหลายแห่ง ชายฝั่งทะเลส่วนใหญ่เป็นฟยอร์ดที่มีน้ำลึกแต่นิ่ง เหมาะในการสร้างท่าเรือ

(2835)