รับประทานอาหารที่อุ่นด้วยไมโครเวฟยังไงให้ปลอดภัย

ผู้บริโภคบางคนอาจมีความกังวลกับการรับประทานอาหารแช่แข็ง หรือ อาหารอุณหภูมิต่ำ ที่นำเข้าไปอุ่นในไมโครเวฟว่าอาจมีคุณค่าสารอาหารน้อยกว่าอาหารที่รับประทานกันทั่วๆ ไป แท้ที่จริงแล้ว อาหารแช่แข็ง หรือ อาหารอุณหภูมิต่ำ เป็นวิธีการถนอมอาหารรูปแบบหนึ่ง ที่ช่วยรักษาและถนอมคุณภาพอาหารให้คงความสด สะอาด ช่วยระงับการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ในอาหาร อาทิ แบคทีเรีย ยีสต์ หรือ รา ซึ่งเป็นอันตรายต่อร่างกาย ฉะนั้น อาหารแช่แข็ง หรือ อาหารอุณหภูมิต่ำที่นำเข้าไปอุ่นร้อนในไมโครเวฟ จึงไม่ได้เป็นอันตรายต่อสุขภาพผู้บริโภคแต่อย่างใด เพียงแต่ผู้บริโภคต้องมีความเข้าใจในการใช้ไมโครเวฟอย่างถูกวิธี อาทิ

--- ---

  • ควรเลือกภาชนะที่เหมาะสม เช่น ชามกระเบื้อง พลาสติกที่ทนความร้อนได้เกินจุดเดือด ภาชนะไม้ จานกระดาษ โดยเฉพาะภาชนะพลาสติกที่ใส่อาหารจากร้านสะดวกซื้อ แม้จะใช้กับไมโครเวฟได้ แต่ไม่ควรนำมาใช้ในการอุ่นอาหารซ้ำ หรือใส่อาหารร้อนอื่นๆ อีก
  • ห้ามใช้ภาชนะโลหะทุกชนิด หรือภาชนะกระเบื้องที่มีขอบเงินขอบทอง เพราะคลื่นไม่สามารถจะพุ่งผ่านไปได้ เมื่อชนโลหะแล้วคลื่นจะสะท้อนกลับ เกิดประกายไฟดวงเล็กๆ อาจเกิดไฟลุกไหม้ ในตู้ได้ หากในตู้มีน้ำมันกระเด็นโดยรอบ
  • ตั้งอุณหภูมิให้เหมาะสมกับการใช้งาน
  • เวลาอุ่นอาหารที่เป็นน้ำหรือน้ำมันเมื่อเดือดมีโอกาสกระเด็นไปติดรอบตู้ สกปรก เลอะเทอะ ยุ่งยาก ต้องเสียเวลาทำความสะอาดตู้ อาจจะใช้ฝาชี หรือพลาสติกทนความร้อนครอบอาหารเสียก่อนเริ่มเปิดใช้เครื่อง
  • ไม่ควรนำอาหารที่มีผิวมันหรือมีเปลือกแข็ง เข้าไปทำให้สุกในตู้ เพราะความร้อนทำให้อากาศภายในอาหารขยายตัว ประกอบกับไอน้ำที่เกิดขึ้นมีแรง ดันสูง จะทำให้เกิดระเบิดเสียงดังได้ ควรใช้ส้อมจิ้มผิวอาหารหรือเปลือกอาหารให้เป็นรูเสียก่อน เพื่อป้องกันการปะทุที่เกิดจากความร้อนภายในอาหารขยายตัว
  • การปรุงอาหารด้วยภาชนะที่มีฝาปิดในตัวควรเปิดฝาเล็กน้อย เพื่อให้ไอน้ำพุ่งออกได้หรือพลิกฝาปิดเพียงวางไว้เฉยๆ ไม่ปิดแน่น

นอกจากนี้ ผู้บริโภคไม่ควรทิ้งอาหาร ในไมโครเวฟนานเกินไป อย่างเช่น ถ้าต้องการอุ่นอาหาร 5 นาที หลังจากผ่านไป 2-3 นาที ควรนำอาหารออกมาคน หรือ กวน เพื่อกระจายความร้อนให้ทั่วถึงเสียก่อนแล้วจึงนำกลับเข้าไปอุ่นให้ครบตามเวลาที่กำหนด

(1344)