อากาศปนเปื้อนมลภาวะทำให้มีผู้เสียชีวิตประมาณปีละ 7 ล้านคน

องค์การอนามัยโลกเผยตัวเลขล่าสุดนี้ในวันพุธที่ 2 พฤษภาคม ทางองค์การได้วัดระดับเฉลี่ยรายปีของ PM2.5 ตลอดจนสารก่อมลภาวะทางอากาศชนิดอื่นจากกว่า 4,300 เมืองทั่วโลก

ทางองค์การประเมินว่าการสัมผัสกับอากาศปนเปื้อนมลภาวะทำให้มีผู้เสียชีวิตปีละราว 7 ล้านคนจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น มะเร็งปอดและโรคหัวใจ

ทางองค์การระบุว่าการเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับมลภาวะทางอากาศมากกว่าร้อยละ 90 เกิดขึ้นในประเทศที่มีรายได้ระดับน้อยและปานกลางซึ่งอยู่ในเอเชียและแอฟริกาเป็นส่วนมาก

 

<------------->

 

ดูสารคดีสำรวจโลก

 

<------------->

 

แหล่งกำเนิดมลภาวะทางอากาศ

  1. จากธรรมชาติ (Natural source) เป็นแหล่งที่เกิดมลพิษโดยธรรมชาติ ไม่ได้เกิดจากฝีมือมนุษย์ ซึ่งการเกิดมลพิษจากธรรมชาติมีผลกระทบน้อยมากตัวอย่างเช่น การระเบิดของภูเขาไฟ ไฟป่า  ฝุ่นละออง
  2. จากฝีมือมนุษย์ (Man-Made source) มนุษย์เป็นต้นเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศมากที่สุด เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของประชากรมนุษย์ส่งผลให้เกิดความต้องการบริโภคพลังงาน เชื้อเพลิง ทั้งในครัวเรือน ภาคอุตสาหกรรม และภาคเกษตรกรรม ที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศทั้งสิ้น สามารถแยกประเภทมลพิษที่เกิดจากฝีมือมนุษย์ได้ดังนี้

ที่มา : NHK  ติดตามช่อง NHK World ได้ที่ หมายเลข 66 ที่ Good TV

(249)