ห้องนั่งเล่นจากตู้คอนเทนเนอร์

ตู้คอนเทนเนอร์เป็นสิ่งของอีกหนึ่งอย่างเมื่อหมดอายุการใช้งานแล้ว นิยมนำมาปรับแต่งใหม่เพื่อให้เกิดประโยชน์ สำหรับห้องนั่งเล่นจากตู้คอนเทนเนอร์เหลือใช้นี้ได้รับการออกแบบโดย Jim Poteet ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองแซนแอนโทนีโอ รัฐเทกซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา

ตู้คอนเทนเนอร์ คืออะไร

 

<------------->

<------------->

 
  • ตู้คอนเทนเนอร์ภาชนะสำหรับบรรจุที่ใช้กับการขนส่ง มีหน้าที่เพื่อให้ขนส่งง่ายและปลอดภัย
  • ตู้คอนเทนเนอร์มาตรฐานที่ใช้กันในการขนส่งโดยทั่วไป จะมีอยู่ 3 ขนาด คือ 20FT 40FT 40HC  และ 45FT
  • ทั่วไปจะมีสภาพการใช้งานประมาณ 5-7 ปี หากนำมาสร้างบ้านและได้รับการบำรุงรักษาเป็นอย่างดีแล้วจะมีอายุการใช้งานที่นานถึงประมาณ 10-20 ปี

ประเภทของตู้คอนเทนเนอร์

  • ตู้แบบ Dry cargoes ใช้บรรทุกของที่มีการบรรจุหีบห่อแล้วโดยไม่ต้องการรักษาอุณหภูมิแต่อย่างใด
  • ตู้แบบ Refrigerator cargoes ตู้ที่ใช้บรรทุกสินค้าที่ต้องการรักษาอุณหภูมิ
  • ตู้แบบ Garment container เป็นตู้ที่ใช้ขนส่งสินค้าพวกเสื้อผ้า
  • ตู้แบบ Open top เป็นตู้ที่ไม่มีหลังคาส่วนใหญ่จะมีขนาด 40 ฟุต
  • ตู้แบบ Flat-rack เป็นตู้ที่ใช้ขนส่งสินค้าที่มีลักษณะพิเศษ เช่น เครื่องจักร, ประติมากรรม

ข้อมูลเพิ่มเติมจาก hipflat.co.th

(1236)