หมีขอ สัตว์น้อยผู้น่าสงสารแม้จะชื่อหมี แต่ไม่ได้เป็นหมีนะ

หมีขอ หรือ บินตุรง หรือ หมีกระรอก มีชื่อเรียกแตกต่างกันไปตามแต่ละท้องถิ่น พวกมันมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Arctictis binturong แม้จะมีชื่อเรียกว่าหมีแต่พวกมันเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม จำพวกชะมดและอีเห็น

ลักษณะของหมีขอ มีหางยาวเป็นพวงคล้ายกระรอก ขนตามลำตัวค่อนข้างยาวสีดำและหยาบ สีขนบริเวณหัวอาจมีสีเทา หูกลม บริเวณขอบหูมีสีขาว หางที่ยาวสามารถใช้เกาะเกี่ยวต้นไม้ได้เป็นอย่างดี

ระยะตั้งครรภ์: 91 วัน
มวล: เพศเมีย: 11 – 32  กิโลกรัม
ความยาว: 71 – 84 เซนติเมตร
หางยาว: 66 – 69  เซนติเมตร

ออกหากินในเวลากลางคืน ในเวลากลางวันจะอาศัยโพรงไม้เป็นที่หลับนอน อาหารได้แก่ ผลไม้และสัตว์ที่มีขนาดเล็กชนิดต่าง ๆ บนต้นไม้ทั้งแมลงและสัตว์เลื้อยคลาน ปีนต้นไม้ได้เก่งมาก

--- ---

กระจายพันธุ์อย่างกว้างขวางตั้งแต่ภูฐาน, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย ภาคตะวันตกของพม่า, ไทย, ลาว, กัมพูชา, พรมแดนระหว่างเวียดนามติดกับลาวและกัมพูชา, มาเลเซีย, เกาะสุมาตรา, เกาะบอร์เนียวในอินโดนีเซีย และเกาะปาลาวันในฟิลิปปินส์

สถานะปัจจุบันเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535

(3027)