พบม้วนหนังสือโบราณและวัตถุโบราณอื่น ๆ ภายในพระพุทธรูปเก่าแก่หลายศตวรรษที่เมืองนารา

มีการตรวจพบม้วนหนังสือโบราณและวัตถุโบราณอื่น ๆ ภายในพระพุทธรูปเก่าแก่หลายศตวรรษที่เมืองนารา เมืองหลวงสมัยโบราณของญี่ปุ่น

เป็นที่ทราบกันก่อนหน้านี้ว่าพระพุทธรูปมนจู โบซัตสึ หรือพระมัญชุศรีโพธิสัตว์ ที่วัดฮกเกจิ มีบางอย่างบรรจุอยู่ภายใน แต่ไม่มีใครทราบแน่ชัดว่าคืออะไร

 

<------------->

<------------->

 

พระพุทธรูปดังกล่าวน่าจะมีอายุมากกว่า 700 ปี เจ้าหน้าที่จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินาราได้ตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์พระพุทธรูปความสูง 73 เซนติเมตรองค์นี้โดยใช้เครื่องซีทีสแกนเนอร์ พวกเขาพบโพรงที่ทอดยาวจากด้านบนถึงด้านล่าง

พวกเขาตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่ามีวัตถุ 30 ชิ้นภายในเศียรของพระพุทธรูป รวมถึงม้วนหนังสือโบราณ และสิ่งที่อาจจะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ รวมถึงวัตถุโบราณอีกประมาณ 150 ชิ้นในส่วนองค์ของพระพุทธรูป

ที่มา NHK World

(17751)