ไขปริศนาสายฟ้าแลบบนดาวพฤหัสบดี

นับตั้งแต่ยานอวกาศ Voyager   ของ NASA ได้เดินทางผ่านดาวพฤหัสบดีในเดือนมีนาคมปี 1979 นักวิทยาศาสตร์ได้สงสัยเกี่ยวกับต้นกำเนิดของสายฟ้าแลบบนดาวพฤหัสบดี 

งานวิจัยล่าสุดที่ถูกเผยแพร่ในวารสาร Nature อธิบายถึงการเกิดสายฟ้าแลบดาวพฤหัสบดี แท้จริงแล้วคล้ายคลึงกับสายฟ้าแลบที่เกิดขึ้นบนโลกของเรา  

แต่บริเวณที่เดินของดาวพฤหัสบดี นั้นจะอยู่บริเวณขั้วโลก  เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์ แต่สำหรับโลกของเรานั้นดวงอาทิตย์ส่องถึงได้ทั่วทุกพื้นที่ทำให้ บรรยากาศของโลกเอื้อต่อการเกิดสายฟ้าได้ทั่วทุกพื้นที่ นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าพื้นที่ขั้วโลกของดาวพฤหัสบดีนั้นมีพลังงานความร้อนในชั้นบรรยากาศที่ทำให้เกิดความปั่นป่วนและเอื้อให้เกิดสายฟ้าได้ 

 

<------------->

 

ดูสารคดีสำรวจโลก

 

<------------->

 

 

Credits: NASA/JPL-Caltech/SwRI/JunoCam

ที่มา NASA

(1999)