สามพันโบก การสร้างสรรค์ของธรรมชาติ

สามพันโบก คือลานหินขนาดใหญ่ที่กินพื้นที่เลียบริมแม่น้ำโขงทั้งฝั่งไทยและสาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่ทอดตัวยาวหลายกิโลเมตร

ในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี พื้นที่แถบนี้จะเข้าสู่ฤดูร้อน เป็นช่วงเวลาที่ระดับน้ำลดลง จนทำให้เราเห็นความหัศจรรย์จากกลุ่มหินทรายที่ถูกกัดเซาะ ผ่านกาลเวลามาหลายล้านปี เกิดเป็นร่องหินขนาดใหญ่สูงหลายสิบเมตรและกลายเป็นแอ่งน้ำจำนวนมากหลายพันแอ่ง

บางจุดมีแอ่งน้ำเป็นรูปตัวการ์ตูนคล้ายกับมิกกี้เมาส์ และอีกหนึ่งจุดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดจากนักท่องเที่ยว คงจะเป็นหินที่มีรูปร่างลักษณะคล้ายสุนัขตามจินตนาการของนักท่องเที่ยว

--- ---

คำว่า “โบก” ในภาษาท้องถิ่นมีความหมายว่า “หลุม” ซึ่งสถานที่แห่งนี้ได้มีหลุมขนาดเล็กและใหญ่หลายแห่ง ทำให้ชาวบ้านเรียกที่นี่ว่า “สามพันโบก” จึงทำให้ที่นี่ได้รับฉายาว่า “แกรนด์แคนยอนเมืองไทย

(229)