สะพานเป่ยผานเจียง สะพานขึงที่มีความสูงที่สุดในโลกในประเทศจีน

ในงาน International Bridge Conference ครั้งที่ 35 สะพานเป่ยผานเจียง ในประเทศจีนได้รับรางวัล Gustav Lindenthal Medal ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับสะพานยอดเยี่ยม หรือ รู้จักกันในชื่อ รางวัลโนเบลแห่งสะพาน

สะพานเป่ยผานเจียง (Beipanjiang Bridge ) มีความยาว 1.328 กิโลเมตร มีช่องทางการจราจรแบ่งออกเป็น 4 ช่อง ตัวสะพานมีสายเคเบิลขึงโยงกับหอคอย 2 หอ ทำหน้าที่พยุงสะพาน โดยมีค่าความเบี่ยงเบน 5 มิลลิเมตร เชื่อมระหว่างเมืองซ่วนเหว่ย ในมณฑลยูนนาน กับเมืองฉุยเฉิง ในมณฑลกุ้ยโจว ทางตะวันตกเฉียงตอนใต้ของจีน ช่วยในการย่นระยะเวลาการเดินทางได้ถึง 4 ชั่วโมง

 

<------------->

 

ดูสารคดีสำรวจโลก

 

<------------->

 

สร้างเสร็จในเดือนกันยายน ค.ศ. 2016 และเปิดใช้อย่างเป็นทางการในปลายปีเดียวกัน โดยใช้เวลาก่อสร้างนาน 3 ปี ใช้งบประมาณ 150 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 5,244 ล้านบาท)

(10959)