สยอง…นักวิจัยเผยสมาร์ทโฟนของคุณอาจเต็มไปด้วยแบคทีเรีย

กว่า 1 ใน 3 ของประชากรในอังกฤษยอมรับว่าไม่เคยทำความสะอาดสมาร์ทโฟนที่ใช้อยู่ทุกวัน จนทำให้สมาร์ทโฟนกลายเป็นแหล่งสะสมแบคทีเรียที่ติดตัวไปทุกที่

นักวิจัยจาก Insurance2go ได้สุ่มตัวอย่างสมาร์ทโฟนยอดนิยมมาทำการ Swab test  หรือทดสอบการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ต่างๆ พบว่า สมาร์ทโฟนนั้นเต็มไปด้วยแบคทีเรียสูงมาก ซึ่งมีปริมาณแบคทีเรียสูงกว่าแป้นพิมพ์และเมาส์ที่ใช้ในสำนักงาน

ส่วนที่มีเชื้อมากที่สุดคือ

--- ---

  1.  หน้าจอสมาร์ทโฟน
  2. ด้านหลังของโทรศัพท์
  3. ปุ่มล็อค
  4. ปุ่มโฮม

นักวิจัยแนะว่า หากต้องการคุยสายเป็นเวลานานควรใช้หูฟังในการพูดคุย และก่อนที่จะใช้งาน ควรเช็ดสมาร์ทโฟนของคุณด้วยการแอลกอฮอล์เป็นประจำ เพื่อขจัดแบคทีเรียให้มากที่สุด

(1247)