ความงดงามของสถาปัตยกรรมในประเทศอิหร่าน ที่แสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองในอดีต

m1rasoulifard ช่างภาพที่ได้เดินทางไปตามสถานที่ต่าง ๆ ในประเทศอิหร่าน ไม่ว่าจะเป็นมัสยิด โรงเรียนที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์แบบตะวันออกกลาง ซึ่งสถานที่บางแห่งมีอายุกว่า 400 ปี โดยรูปแบบการสร้างนั้นแสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองในอดีต

ประเทศอิหร่านเป็นที่ตั้งของอารยธรรมเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เริ่มต้นด้วยการตั้งราชอาณาจักรก่อนเอลามและเอลามใน 3200–2800 ปีก่อนคริสตศักราช

กรุงเตหะรานเป็นเมืองหลวงและนครใหญ่สุดของประเทศ ตลอดจนเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจชั้นนำ ประเทศอิหร่านเป็นประเทศนำภูมิภาคและอำนาจปานกลางที่สำคัญ มีอิทธิพลพอสมควรในความมั่นคงทางพลังงานระหว่างประเทศและเศรษฐกิจโลกจากการมีปริมาณเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์สำรองขนาดใหญ่ ซึ่งมีปริมาณแก๊สธรรมชาติสำรองมากที่สุดในโลกและมีน้ำมันสำรองที่พิสูจน์แล้วมากที่สุดเป็นอันดับสี่

มรดกทางวัฒนธรรมของประเทศสะท้อนบางส่วนจากการมีมรดกโลกของยูเนสโก 19 แห่ง ซึ่งมากที่สุดเป็นอันดับที่ 4 ในทวีปเอเชียและ 12 ในโลก

 

<------------->

 

ดูสารคดีสำรวจโลก

 

<------------->

 

(1256)