สตาร์บัคส์ เลิกการใช้หลอดพลาสติกภายในร้านกว่า 28,000 สาขา

ขณะที่นักดื่มกาแฟทั่วโลกกำลังดื่มกาแฟ โดยที่ไม่รู้ว่าจะเกิดผลกระทบอะไรบ้างต่อโลกของเรา  ทางสตาร์บัคส์จึงประกาศยกเลิกการใช้หลอดพลาสติกภายในร้านกว่า 28,000 สาขา โดยภายในปี 2020 บริษัทจะใช้ฝาปิดแก้วที่สามารถดื่มได้เลย และสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้

โครงการสิ่งแวดล้อมของสหประชาชาติได้ประมาณจำนวนผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ใช้แล้วทิ้งจำนวนมากถึงแปดล้านตันที่วนเวียนอยู่ในมหาสมุทรในแต่ละปี และแน่นอนว่ามันเป็นอันตรายต่อระบบนิเวศในท้องทะเล

เพื่อลดการพึ่งพาพลาสติกโดยรวม สตาร์บัคส์จะนำฝาปิดแบบใหม่รวมถึงเปลี่ยนไปใช้หลอดกระดาษหรือหลอดพลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้

--- ---

ฝาปิดอันใหม่ได้หรับการอนุมัติให้จัดจำหน่ายทั่วโลกหลังจากการทดสอบในร้านค้ากว่า 8000 แห่งในประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงบางประเทศในแถบเอเชีย

อย่างไรก็ตาม สตาร์บัคส์ในเมืองซีแอตเทิลและเมืองแวนคูเวอร์จะเป็นที่แรกที่เปลี่ยนไปใช้ฝาปิดอย่างสมบูรณ์ในช่วงครึ่งหลังของปี ค.ศ. 2018 ตามด้วยการเปลี่ยนแปลงในแถบยุโรป เป้าหมายของบริษัทคือการนำเอาพลาสติกที่ใช้แล้วทิ้งออกไปในสองปีข้างหน้า

(2776)