ศิลปินใช้สัญลักษณ์ที่สำคัญของประเทศต่าง ๆ เป็นตัวอย่างในการวาดเป็นภาพประกอบที่น่ารักที่สุดในโลก

หลาย ๆ ครั้งที่สิ่งของ อาหาร  วัฒนธรรม หรือ สิ่งมีชีวิต เป็นตัวแทนของประเทศอีกอย่างหนึ่งที่ช่วยสร้างชื่อเสียงให้ผู้คนรู้จักประเทศของเราอย่างกว้างขวาง เช่น ประเทศไทย มีรอยยิ้ม มีการไหว้ มีช้าง มีอาหารที่มีรสชาติเป็นเอกลัษณ์จนนักท่องเที่ยวจากหลาย ๆ ประเทศยกให้อาหารของประเทศไทยเรา เป็นอาหารที่มีรสชาติอร่อยมากที่สุดในโลก หรือ ประเทศฝรั่งเศษ ที่โดดเด่นในเรื่องของน้ำหอม ไวน์ รวมถึงภาษาที่เป็นเอกลักษณ์

# 1

# 2

 

<------------->

<------------->

 

# 3

# 4

# 5

# 6

# 7

# 8

# 9

# 10

# 12

 

(911)