ศิลปินนำดอกไม้ประดับอนุสรณ์สถานที่ถูกลืม

Geoffroy Mottart ศิลปินในกรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม ได้ลงมือนำดอกไม้ไปประดับตกแต่งอนุสรณ์สถานหลายแห่งในสวนสาธารณะ เพื่อให้ผู้คนหันมาสนใจกับสถานที่ถูกลืมที่ถูกลืมเหล่านี้ โดยอนุสรณ์สถานแต่ละที่นั้นจะถูกประดับตกแต่งให้มีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป

จนตอนนี้ผู้คนที่ผ่านไปมาต่างก็สะดุดตากับอนุสรณ์และหันมาสนใจมากยิ่งขึ้น

กรุงบรัสเซลส์ เป็นเมืองหลวงของประเทศเบลเยียม และเป็นศูนย์กลางหรือเมืองหลวงอย่างไม่เป็นทางการของสหภาพยุโรป

บรัสเซลส์เป็นที่ตั้งขององค์กรระหว่างประเทศที่สำคัญหลายแห่ง หน่วยงานสำคัญของสหภาพยุโรป 2 หน่วยงาน คือ คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) และคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป (Council of the European Union) ที่มีสำนักงานใหญ่ในกรุงบรัสเซลส์

 

<------------->

<------------->

 

(146)