ศรีปาทะ ยอดเขาแห่งรอยเท้าอันศักดิ์สิทธิ์

ศรีปาทะ หรือ Adam’s Peak คือชื่อของภูเขารูปโคนที่ตั้งอยู่ตอนกลางของประเทศศรีลังกา บนยอดเขาแห่งนี้มี “ศรีปาทะ” หรือ “รอยเท้าอันศักดิ์สิทธิ์” ซึ่งเป็นก้อนหินขนาด 1.8 เมตร โดยในทางพุทธศาสนาเชื่อว่าเป็นรอยพระพุทธบาทซ้ายของพระโคตมพุทธเจ้า ทางศาสนาฮินดูเชื่อว่าเป็นรอยเท้าพระศิวะ ส่วนศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลาม ถือว่ามันเป็นรอยเท้าของอาดัม

(Rehman Abubakr)

ยอดเขาแห่งนี้สูงที่สุดบนเกาะศรีลังกา โดยมีความสูงกว่า 2,243 เมตร ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของที่ราบสูงตอนกลางในเขตจังหวัดซาบารากามูวา บริเวณนั้นเป็นภูเขาป่าดงดิบและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าหลากหลายชนิด

--- ---

ศรีปาทะถูกกล่าวถึงครั้งแรกในพงศาวดารภาษาบาลีที่เก่าแก่ที่สุด ราวช่วงศตวรรษที่ 4 และพงศาวดาร Mahalamsa ในสมัยศตวรรษที่ 5 หลังจากนั้นก็ได้มีการกล่าวถึงของนักแสวงบุญชาวจีน ในปี ค.ศ. 411-412 และพ่อค้าชาวอิตาเลียนมาร์โคโปโล ค.ศ. 1298

(Bourgeois)

ด้วยความเกี่ยวข้องกับศาสนาและมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามทำให้สถานที่แห่งนี้กลายเป็นที่ที่นักแสวงบุญและนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมเยือนมากมาย ซึ่งสามารถเข้าชมได้โดยการเดินขึ้นบันไดที่ตัดผ่านป่า รอบข้างยังมีการประดับไฟเพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในช่วงเวลากลางคืนอีกด้วย

(ภาพปก srilankatailormade)

(706)