วิหารที่ถูกสร้างขึ้นมาจากหนังสือห้ามพิมพ์

Marta Minujín ศิลปินชาวอาร์เจนตินาวัย 74 ปีได้ออกแบบวิหารขนาดใหญ่ที่ปกคลุมไปด้วยหนังสือต้องห้ามตีพิมพ์กว่า 100,000 เล่ม โดยวิหารที่ออกแบบนั้นมีลักษณะคล้ายกับวิหารพาร์เธนอน ซึ่งเป็นวิหารโบราณบนเนินอะโครโพลิสในกรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ

หนังสือห้ามพิมพ์คืออะไร

ในหลายสังคมได้มีการห้ามหนังสือบางเล่ม รายชื่อหนังสือต้องห้ามโดยรัฐบาลที่ปรากฏข้างล่างนี้เป็นเพียงบางส่วนของรายชื่อหนังสือทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามโดยรัฐบาลด้วยเหตุผลใดเหตุผลหนึ่ง การห้ามอาจจะเป็นการห้ามระดับชาติหรือระดับรองและบางครั้งอาจจะมีโทษทางกฎหมายถ้าละเมิด

นอกจากการห้ามทางกฎหมายแล้วก็อาจจะเป็นการห้ามโดยสถาบันศาสนาโดยการห้ามไม่ให้ผู้นับถือศาสนาอ่านหนังสือที่ห้าม แต่โดยปราศจากโทษทางอาญา

 

<------------->

 

ดูสารคดีสำรวจโลก

 

<------------->

 

แต่บางครั้งการห้ามก็อาจจะได้รับการยกเลิกเมื่อมีการท้าทายกันในศาล และศาลมีคำสั่งให้ยกเลิกการห้ามเพราะเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

(1187)