ลาวาภูเขาไฟฮาวายไหลลงทะเล เกิดเป็นหมอกควันพิษ

กรมสำรวจธรณีวิทยาแห่งสหรัฐอเมริกาได้เผยภาพมุมสูงถูกบันทึกไว้เวลาประมาณ 6:13 น. ของวันที่ 4 มิถุนายน 2018 ตามเวลาในท้องถิ่น ขณะที่ลาวาจากภูเขาไฟคีเลาเวอาไหลลงสู่ทะเล บริเวณอ่าว Kapoho  ตอนนี้เกิดเป็นหมอกควันพิษ

ควันพิษเหล่านี้สามารถทำให้ผิวและดวงตาเกิดอาการระคายเคือง ได้ รวมถึงทำให้หายใจลำบาก

 

<------------->

 

ดูสารคดีสำรวจโลก

 

<------------->

 

โดยทั่วไปแล้ว ลาวาที่ไหลลงไปในทะเลนั้นหากมันมีจำนวนมากและเมื่อเย็นตัวก็จะเพิ่มพื้นที่ใหม่ที่เรียกว่า Lava delta

คีเลาเวอามีการปะทุขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ พ.ศ. 2526 วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 การปะทุทำลายบ้านเรือนอีก 27 หลังในเขตปกครองรองของเลอลานี วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 4:17 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นภูเขาไฟปะทุอย่างรุนแรงและพ้นเถ้าถ่านขึ้นไปในอากาศสูงกว่า 30,000 ฟุต

(3302)