ลวดลายธรรมชาติของสัตว์ที่เหมือนสวมใส่หน้ากากอยู่

มนุษย์เรามีลายนิ้วมือที่บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ ลายนิ้วมือของคนเรานั้นไม่เหมือนกัน  สัตว์หลายสายพันธุ์ก็มีอวัยวะที่บ่งบอกถึงลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ของพวกมัน แต่สำหรับสัตว์พวกมันจะมีลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะสายพันธุ์ บางสายพันธุ์ก็มีลักษณะสี ลวดลาย เหมือนกันทั้งครอบครัว

วันนี้เราจะพาไปพบกับเหล่าสัตว์ที่มีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ ที่ดูแล้วเหมือนพวกมันกำลังสวมหน้ากากที่ถูกประดิษฐ์ตกแต่งขึ้นมากกว่าจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ

 

--- ---

 

 

(1412)