รูบึ้ง บ้านพักเอกลักษณ์ของบึ้งที่แตกต่างจากแมงมุมทั่วไป

แมงมุมทารันทูล่า หรือ ที่บ้านเราเรียกกันว่าบึ้ง นั้นเป็นสัตว์ขาปล้องจำพวกแมงมุมกลุ่มหนึ่ง  ที่มีวิวัฒนาการมาตั้งแต่ยุคโบราณกว่า 350 ล้านปีมาแล้ว โดยมีการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างร่างกายน้อยมาก

หลายคนอาจไม่รู้มาก่อนว่า บึ้ง ที่พบทั่วไปในปรเทศไทยนั้นไม่ชักใยเหมือน แมงมุมทั่วไปสายพันธุ์อื่น แต่จะ ขุดรูทำรัง และชักใยไว้บริเวณปากรู ชอบทำรู ไว้ตาม ลานหญ้า, ริมป่าหัวไร่ปลายนา หรือ ในป่ารก

บึ้งที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นดิน จะขุดดินเป็นรูลึกประมาณ 30-45 เซนติเมตรภายในรูมีใยฉาบอยู่โดยรอบ เพื่อป้องกันดินรอบ ๆ พังทลายลงมา ซึ่งใยรอบ ๆ ปากรูนี้จะไม่มีความเหนียวหรือเหมาะแก่การจับเหยื่อเลย แต่มีไว้เพื่อป้องกันการพังทลายของรูมากกว่า และช่วยป้องกันมิให้มีสัตว์หรือสิ่งใด ๆ มารบกวน ภายนอกของรูก็มักมีใยอยู่บริเวณรอบ ๆ ด้วย บางชนิดจะสร้างใยจนล้นออกมานอกบริเวณปากรู และปากรูมักจะสะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ หากใยขาดก็จะซ่อมแซมใหม่ทันที โดยปกติแล้ว ทารันทูล่าเป็นแมงมุมที่รักความสะอาด หากมีเศษชิ้นส่วนต่าง ๆ ตกลงไปในรู หรือเศษอาหารที่กินเหลือ ก็จะคาบมาทิ้งไว้ข้างนอกทันที

--- ---

(6897)