วินาทีของการรื้อถอนไซโลขนาดใหญ่..แต่เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อไซโลล้มผิดฝั่ง

เจ้าหน้าที่ใน เมือง Vordingborg ประเทศเดนมาร์ก ได้ทำการรื้อถอนไซโล หรือปล่องขนาดใหญ่ พวกเขามีการวางแผนไว้อย่างดี แต่เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น เมื่อไซโลถล่มลงมาผิดด้าน ทำให้ศูนย์วัฒนธรรมที่อยู่ใกล้เคียงได้รับความเสียหาย

อย่างไรก็ตามไม่มีผู้ใดในศูนย์ได้รับอันตราย เพราะได้รับการแจ้งเตือนให้อพยพออกไปก่อนหน้าที่จะเกิดการระเบิด

ไซโลที่ถูกระเบิดนั้นเป็นไซโลเก่าที่มีความสูง  173 ฟุต หรือราว 52 เมตร ทีมรื้อถอนใช้เวลาในการวางแผนการครั้งนี้นานถึง 6 เดือน

 

<------------->

<------------->

 

“ไซโล” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 หมายถึง “สิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ทำจากวัสดุที่แข็งแรง ทนทาน ภายในมีระบบกันชื้นและระบายอากาศ สำหรับเก็บผลผลิตการเกษตรไว้ชั่วคราวก่อนส่งออก”

(22203)