ทำความรู้จักกับ “ยานสำรวจใต้น้ำ”

อุปกรณ์ยานขับเคลื่อนใต้ (REMOTELY OPERATED UNDERWATER VEHICLE : ROV) เป็นอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ใต้น้ำซึ่งมีการติดตั้งเซ็นเซอร์และเครื่องมือการเก็บตัวอย่างเพื่อให้สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลประเภทต่างๆได้ โดยจะมีสายสัญญาณที่เชื่อมกับตัวยานสำรวจใต้น้ำ และจะใช้รีโมทเพื่อส่งสัญญาณควบคุมทิศทางของอุปกรณ์ โดยยานสำรวจใต้น้ำนี้มีการติดตั้งเทคโนโลยีที่ทันสมัย ประกอบด้วยระบบแสงสว่างและกล้องวิดีโอเพื่อบันทึกภาพใต้น้ำ โดยปกติแล้วจะใช้เพื่อการศึกษาทางธรณีวิทยาและการเรียนรู้ทางทะเล นอกจากนี้ยานสำรวจใต้น้ำยังสามารถใช้เครื่องมือขั้นสูงเพื่อการวัดและประเมินอุณหภูมิ การซึมผ่านของแสง และความใสของน้ำ

ยานสำรวจใต้น้ำ ROV สามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภทด้วยกัน โดยจะพิจารณาจากน้ำหนัก พลังงาน ความสามารถ และแน่นอนคือขนาดของตัวอุปกรณ์ โดยหลักๆสามารถแบ่งออกเป็น 7 ประเภทดังนี้

1. Micro จะมีขนาดเล็กและมีน้ำหนักต่ำกว่า 3 กิโลกรัม ด้วยขนาดที่เล็กมันจึงถูกใช้เป็นอุปกรณ์ในการเข้าถึงพื้นที่เล็กและแคบต่างๆที่นักประดาน้ำไม่สามารถเข้าถึงได้

2. Mini จะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นมาจาก Micro มีน้ำหนักมาตรฐานอยู่ที่ประมาณ 15 กิโลกรัม ใช้เพื่อการสำรวจใต้น้ำทั่วๆไป

3. General ถูกสร้างขึ้นเป็นพิเศษเพื่อช่วยในการสำรวจ สามารถส่งสัญญาณคลื่นเสียงโซน่าร์ เพื่อตรวจสอบวัตถุต่างๆในพื้นที่ได้

 

<------------->

 

 

<------------->

 

4. Light Workclass ประเภทนี้จะมีแขนกลที่สามารถปฏิบัติงานใต้ทะเลได้ลึกไม่เกิน 2,000 เมตร

5. Heavy Workclass สามารถมีแขนกลในการปฏิบัติงานมากถึง 2 ข้าง และดำได้ลึกกว่า 3,500 เมตร

6. Trenching/Burial เป็นยานสำรวจใต้น้ำที่สามารถฝังสายเคเบิลและดำน้ำได้ลึกกว่า 6,000 เมตรในบางรุ่น

7. Autonomous underwater vehicle (AUV) ยานสำรวจใต้น้ำประเภทนี้จะสามารถเคลื่อนไหวเองอัตโนมัติโดยไม่ต้องรอการป้อนข้อมูลจากผู้ควบคุม ทำหน้าที่เก็บภาพอย่างละเอียดจากจุดสำรวจใต้น้ำ

(987)