มังกร สัตว์มงคลของจีน

มังกร เป็นสัตว์ในเทพนิยายของจีน ซึ่งชาวจีนให้ความสำคัญกับมังกรมาก เพราะว่ามังกรเป็นเทพผู้กำหนดให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล ให้พืชพันธุ์ธัญญาหารมีความอุดมสมบูรณ์ และมังกรยังเป็นสัตว์มงคลที่ชาวจีนนับถือมานาน การเชิดมังกรจะเริ่มขึ้นเมื่อใดนั้น ไม่สามารถกำหนดได้ เนื่องจากมังกรเป็นเทพเจ้าแห่งฝนและสายลม สามารถเปลี่ยนลมให้กลายเป็นฝนและกลับเมฆให้ฝนตก ในพิธีขอฝนจึงขาดการเซ่นไหว้มังกรไปไม่ได้ จากการเซ่นไหว้ในพิธีกรรมทางศาสนานี้เอง ได้กลายมาเป็นการละเล่นพื้นบ้านในเวลาต่อมา

การเชิดมังกรของจังหวัดนครสวรรค์ เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง ประเพณีดังกล่าวได้รับวัฒนธรรมและความเชื่อมาจากกลุ่มชาวจีนอพยพเข้าสู่จังหวัดนครสวรรค์ การดำรงชีวิตในอีกวัฒนธรรมหนึ่งย่อมมีอิทธิพลต่อพวกเขาเป็นอย่างมาก แต่การยึดมั่นในประเพณีและความเชื่อที่มีมาแต่โบราณของชาวจีนยังคงหลงเหลือให้เห็นอยู่ ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของกลุ่มชาวจีนในจังหวัดนครสวรรค์

--- ---

(70)