สถานการณ์ PM2.5 พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล วันที่ 14 มกราคม 2562

กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์ PM2.5 พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล วันที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 12.00 น.

  • พื้นที่ริมถนน เกินค่ามาตรฐาน (50 มคก./ลบ.ม.) 19 พื้นที่
  • พื้นที่ทั่วไป เกินค่ามาตรฐาน 15 พื้นที่

--- ---

โดยรวมปริมาณฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น กรมควบคุมมลพิษ ขอความร่วมมือประชาชน งดการเผาในที่โล่งทุกประเภท และงดการใช้รถยนต์ควันดำอย่างเด็ดขาด

การป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)

  • ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงควรหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้ง
  • บุคคลกลุ่มเสี่ยงได้แก่ ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ เด็กเล็ก ผู้ป่วยด้วยโรคประจำตัว เช่น โรคระบบทางเดินหายใจ หอบหืด ภูมิแพ้ โรคหัวใจ
  • หากออกจากบ้านให้สวมหน้ากากอนามัย โดยแบบ N95 จะป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กได้
  • สังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอบ่อย หายใจลำบาก หายใจถี่ หายใจมีเสียงวี๊ด แน่นหน้าอก เจ็บหน้าอก ใจสั่น คลื่นไส้ เมื่อยล้าผิดปกติ หรือวิงเวียนศีรษะให้ไปพบแพทย์โดยทันที

(251)