มนุษย์เล่นสมาร์ทโฟนนานกว่านอนหลับ

งานวิจัยเผยเฉลี่ยแล้วมนุษย์สูญเสียเวลาไปอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ นานถึง 8 ชั่วโมง 41 นาทีต่อวัน ซึ่งมากกว่าการนอนหลับเพื่อพักผ่อน และตอนนี้ผู้ใหญ่มีแนวโน้มที่จะใช้สมาร์ทโฟนเพิ่มมากขึ้น และประชาชนกว่าร้อยละ 51 ทานอาหารเช้าไปพร้อมกับเล่นสมาร์ทโฟน

ทางด้าน Dr Nerina Ramlakhan แนะนำให้ทำการปิดสมาร์ทโฟนเป็นเวลา 60-90 นาทีก่อนเข้านอนเพื่อการพักผ่อนที่ดี

 

<------------->

 

ดูสารคดีสำรวจโลก

 

<------------->

 

การนอนเปรียบได้กับการปิดสวิทซ์การทำงานของบางส่วนในร่างกาย เพื่อเป็นการชาร์จพลังงานให้กับร่างกายและฟื้นฟูส่วนต่าง ๆ ให้กลับมาสมบูรณ์แข็งแรงดั่งเดิม คนเราต้องนอนหลับในทุก ๆ วัน ตลอดชีวิตหากไม่พักผ่อนร่างกายจะเสื่อมโทรม เซลล์ต่าง ๆ จะเริ่มตายไป อวัยวะภายในจะทำงานหนักจนเสื่อมประสิทธิภาพและเราจะตายไปในที่สุด ในความเป็นจริงแล้วเราใช้เวลาไปกว่า 1/3 ของชีวิตไปกับการนอน

ช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการนอน

  • เด็กแรกเกิด (อายุ 0-3 เดือน) ควรนอน 14-17 ชั่วโมงต่อวัน
  • เด็กทารก (อายุ 4-11เดือน) ควรนอน 12-15 ชั่วโมง
  • เด็ก (อายุ 1-2 ปปี) ควรนอน 11-14 ชั่วโมง
  • วัยอนุบาล (3-5 ปี) ควรนอน 10-13 ชั่วโมง
  • วัยประถม (6-13 ปี) ควรนอน 9-11 ชั่วโมง
  • วัยมัธยม (14-17 ปี) ควรนอน 8-10 ชั่วโมง
  • วัยรุ่น (18-25 ปี): ควรนอน 7-9 ชั่วโมง
  • วัยทำงาน (26-64 ปี): ควรนอน 7-9 ชั่วโมง เท่ากับตอนวัยรุ่น
  • วัยชรา (65 ปีขึ้นไป) ควรนอน 7-8 ชั่วโมง

(235)