ภูเขาไฟอิโอะยะมะ ปะทุ ส่งผลให้เถ้าตะกอนภูเขาไฟที่ไหลออกมาในรัศมี 2 กิโลเมตร

สำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นระบุว่าเกิดการปะทุขึ้นที่ภูเขาไฟอิโอะยะมะทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นซึ่งพ่นหินภูเขาไฟออกมารอบปากปล่อง

ทางสำนักงานระบุว่าภูเขาไฟปะทุขึ้นเมื่อเวลา 15.39 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายนตามเวลาในญี่ปุ่น

ภูเขาไฟอิโอะยะมะเป็นภูเขาไฟลูกหนึ่งในเทือกเขาคิริชิมะซึ่งพาดผ่านพรมแดนระหว่างจังหวัดคะโงะชิมะกับจังหวัดมิยะซะกิบนเกาะคิวชู

 

<------------->

<------------->

 

เจ้าหน้าที่สำนักงานได้ยกระดับการเตือนภัยภูเขาไฟเป็นระดับ 3 จากที่มีตั้งแต่ระดับ 1 ถึงระดับ 5 และเตือนให้ประชาชนออกห่างจากภูเขา

เจ้าหน้าที่ยังได้เตือนถึงอันตรายอันเกิดจากหิน ตลอดจนกรวดและเถ้าตะกอนภูเขาไฟที่ไหลออกมาในรัศมี 2 กิโลเมตรจากปากปล่อง

ที่มา : NHK 

ติดตามช่อง NHK World ได้ที่ หมายเลข 66 ที่ Good TV

(323)