นี่ไม่ใช่น้ำตกแต่อย่างใด..นี่คือกลุ่มหมอกเสมือนน้ำตกเกิดขึ้นในประเทศจีน

ปรากฏการณ์ธรรมชาติธรรมชาติสุดมหัศยจรรย์ที่คุณอาจไม่เคยเห็นมาก่อนในพื้นที่ Tianmen Cave  ภายในพื้นที่  Tianmen Mountain National Forest Park จางเจียเจีย มณฑลหูหนาน ประเทศจีน

ในภาพนั้นเผยให้เห็นว่ามีกลุ่มหมอกจำนวนมากออกมาจากช่องว่างที่รู้จักกันในชื่อ  Tianmen Cave หรือ ช่องประตูสวรรค์ ซึ่งเป็นโพรงธรรมชาติตั้งอยู่ในจุดที่สูงที่สุดของโลก กลุ่มหมอกที่ออกมานั้นงดงามราวกับอยู่ในดินแดนอวตาร

Tianmen Cave นั้นมีความกว้างประมาณ 30 เมตร เกิดจากการกัดเซาะโดยธรรมชาติจนทำให้เป็นโพรงขนาดใหญ่

 

<------------->

 

ดูสารคดีสำรวจโลก

 

<------------->

 

สำหรับพื้นที่แห่งนี้ถือเป็นจุดที่มีเคเบิ้ลคาร์ที่ยาวที่สุดในโลก และอยู่ในจุดที่สูงที่สุดในโลก โดยมีความยาวกว่า 7,455 เมตร ใช้เวลาในการเดินทางนานถึง 30 นาที ในการเดินทางจากตั้นทางไปยังปลายทาง

ช่วงเวลาที่เหมาะจะเดินทางไปยัง  Tianmen Mountain National Forest Park

  • เมษายน – ตุลาคม เป็นช่วงเวลาที่สภาพอากาศระดับปานกลางและเย็นสบาย
  • ธันวาคม – กุมภาพันธ์ เป็นช่วงเวลาที่นักท่องดที่ยวสามารถชมทิวทัศน์อันงดงามของ ภูเขาเทียนเหมินซานี่มีหิมะปคลุม

(300)