เปิดภาพความเสียหาย หลังเหตุ ไฟไหม้ มหาวิหารนอเทรอดาม อายุกว่า 850 ปี ในกรุงปารีส

ช่วงเย็นของวันที่ 15 เมษายน 2562 ตามเวลาท้องถิ่นได้เกิดเพลิงไหม้มหาวิหารนอเทรอดาม ในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

มหาวิหารนอเทรอดาม อายุ 850 ปี หนึ่งในสัญลักษณ์ของกรุงปารีส สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 12 แต่ละปีมีนักท่องเที่ยวไปเยือน 13 ล้านคน ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกใน ปี 1991 และขึ้นชื่อเรื่องความงดงาม ว่าเป็นโบสถ์สวยที่สุดในลักษณะกอทิกแบบฝรั่งเศส

มหาวิหารนอเทรอดาม เคยได้รับความเสียหายครั้งสุดท้ายคือ ช่วงการปฏิวัติฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ.1793

มหาวิหารนอเทรอดาม ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกใน ปี 1991 แต่ละปีมีนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกไปเยี่ยมชมมหาวิหาร 13 ล้านคน เฉลี่ยวันละ 35,000 คน

--- ---

ตัวอาคารมีความสูงวัดถึงยอดอยู่ที่ 69 เมตร กว้าง 69 เมตร ยาว 128 เมตร ภายในและภายนอกอาคารประดับประดาด้วยประติมากรรม และหน้าต่างกระจกสี และถูกยกย่องเป็น “อัญมณีแห่งสถาปัตยกรรมโกธิกยุคกลาง”

 

(2336)