พาหนอนหนังสือไปรู้จักกับ LiYuan Library ห้องสมุดท่ามกลางธรรมชาติ ในประเทศจีน

LiYuan Library ภายใต้พื้นที่ 175 ตารางเมตร ถูกสร้างให้ผสมผสานกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมท่ามกลางขุนเขา ภายนอกตกแต่งด้วยกิ่งไม้และวัสดุในท้องถิ่นโดยรอบ

ภายในทำเป็นห้องสมุดสำหรับชุมชน ห้องสมุดดังกล่าวซ่อนตัวอยู่นอกหมุู่บ้าน Huairou ไป 5 นาที และใช้เวลาเดินทางจากกรุงปักกิ่งออกไปประมาณ 2 ชั่วโมง

 

<------------->

<------------->

 

ห้องสมุด LiYuan Library นี้ออกแบบโดยสถาปนิก Li Xiaodong  Liu Yayun, Huang Chenwen, Panxi พวกเขาออกแบบมาเพื่อต้องการเพิ่มคุณค่าให้กับ ภูมิทัศน์ของห้องสมุดแห่งนี้

(1143)