องค์พระปฐมเจดีย์ หนึ่งในปูชนียสถานอันสำคัญของประเทศไทย

หากคุณเดินทางไปยังจังหวัดนครปฐม สถานที่ที่ไม่ควรพลาดอย่างยิ่งที่จะไปเยี่ยมชมคือ องค์พระปฐมเจดีย์ หรือ พระธมเจดีย์ สถานที่สำคัญของจังหวัดนครปฐม

องค์พระปฐมเจดีย์ หรือ พระธมเจดีย์ เป็นพระเจดีย์เป็นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่สามารถมองเห็นความยิ่งใหญ่ได้จากระยะไกล รูปทรงระฆังคว่ำ ปากผายมหึมา จากพื้นดินจนถึงยอดสูง 120 เมตร และไม่มีข้อมูลแน่ชัดว่าองค์พระปฐมเจดีย์สร้างขึ้นมาเมื่อใด

--- ---

องค์พระปฐมเจดีย์ตั้งอยู่ภายในวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร เชื่อว่าเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุขององค์พระโคตมพุทธเจ้า เป็นที่เคารพสักการะบูชาของบรรดาพุทธศาสนิชนทั่วโลก ถือได้ว่าเป็นปูชนียสถานอันสำคัญของประเทศไทย ในยามค่ำคืน องค์เจดีย์จะสว่างไสวด้วยไฟที่ประดับไว้รอบองค์เจดีย์ ทำให้ดูโดดเด่นและสวยงามเป็นอย่างมาก

ภาพมุมสูง องค์พระปฐมเจดีย์

(659)