พระนครคีรี พระราชวังฤดูร้อนเมืองเพชรบุรี

การเดินทางมายังเมืองเพชรบุรี สิ่งที่พลาดไม่ได้คงจะเป็น อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี หรือที่ชาวเมืองเรียกกันติดปากว่า เขาวัง เป็นพระราชวังฤดูร้อน ตั้งอยู่บนยอดเขาสูงถึง 92 เมตร เดิมเรียกว่า เขาสมน หรือ เขาคีรี สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) พระนครคีรีก่อสร้างเสร็จในปีพุทธศักราช 2403 เป็นเวลามากกว่า 150 ปีแล้วที่พระราชวังแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นมา

ปัจจุบันพระนครคีรีเปิดให้ประชาชนเข้าชม โดยกรมศิลปากรได้ใช้บางส่วนจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี ซึ่งภายในเก็บรักษาโบราณวัตถุต่างๆ
เมื่อขึ้นมายังจุดสูงสุดของพระนครคีรีสามารถชมทิวทัศน์เมืองเพชรบุรีได้สามร้อยหกสิบองศา และยังเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงามอีกด้วย

--- ---

(153)