พรมเหมือนก้อนหิน

พรมทีมีลักษณะเหมือนก้อนหินนี้ได้รับการออกแบบโดย Martina Schuhmann นักออกแบบชาวเวียดนาม เป็นพรมที่ถูกสร้างขึ้นมาจาก ยามา อัลปากา แกะ และแพะ โดยถูกถักทอให้มีลักษณะเหมือนก้อนหิน

หากมองจากไกลๆ เหมือนนำก้อนหินมาจัดเรียงไว้ในบ้าน รูปแบบของพรมนั้นมีหลายลักษณะและขนาดที่แตกต่างกันออกไป

 

<------------->

<------------->

 

พรม เป็นงานศิลปะสิ่งทอ ซึ่งทอด้วยมือบนกี่ตั้งที่เส้นด้ายพุ่งซ่อนเส้นด้ายยืนหมดเมื่อทำเสร็จ ซึ่งต่างจากการทอผ้า อาจเห็นทั้งด้ายเส้นยืนและเส้นพุ่ง การทำเช่นนี้ทำให้เกิดลวดลายหรือภาพ ผู้ทอมักจะใช้ด้ายยืนที่ทำจากลินินหรือฝ้าย ส่วนด้ายพุ่งอาจจะเป็นขนแกะ ฝ้าย หรือไหม หรือบางครั้งก็ใช้ด้ายที่ทำจากทอง เงิน หรือวัสดุอื่นๆ ด้วย

ที่มา etsy.com

 

(219)