บ้านอาจารย์ฝรั่ง บ้านของอาจารย์ศิลป์ พีระศรี ปูชนียบุคคลสำคัญท่านหนึ่งของไทย

บ้านหลังนี้ถือเป็นบ้านหลักแรกของอาจารย์ศิลป์ พีระศรี  และครอบครัวอาศัยอยู่ในเมืองไทย ตัวอาคารของบ้านหลังนี้เป็นส่วนหนึ่งของ บ้านพระยาบุรุษรัตนราชพัลลภ ปัจจุบันตั้งอยู่ในเขตสำนักงานตรวจสอบภายในทหารบก ถนนราชวิถี แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชทานที่ดินบริเวณปลายถนนราชวิถีให้ท่านได้ปลูกสร้างบ้านพักอาศัย เพื่อสะดวกในการเดินทางไปรับราชการ และยังพระราชทานเงินถึง 300 ชั่ง เพื่อใช้ในการปลูกสร้างบ้านพักอาศัยในลักษณะสถาปัตยกรรมแบบวิคตอเรียนโกธิค โดยอาศัยช่างก่อสร้างชาวต่างประเทศ ชุดเดียวกับที่สร้างพระที่นั่งอนันตสมาคมโดยใช้เวลาการก่อสร้างประมาณ 6 ปี โดยท่านเป็นผู้วางแบบแปลนเองทั้งหมดหลังคาทรงปั้นหยา อวดพื้นหลังคา ด้วยกระเบื้องว่าว เจาะตกแต่งช่องหน้าต่างเล็ก ๆ บนหลังคา รวมทั้งยังมีบางส่วนของอาคารซึ่งออกแบบเป็นลักษณะรูปทรงของหอคอยแบบยุโรปที่งดงามน่าชมเป็นอย่างยิ่ง

นอกจากบรรยากาศโดยรอบที่ทำให้ย้อนอดีตไปได้แล้วภายในอาคารยังเต็มไปด้วยงานศิลปะ

อาจารย์ศิลป์ พีระศรี ชื่อเดิม คอร์ราโด เฟโรชี (Corrado Feroci) ชาวอิตาลีสัญชาติไทย เป็นประติมากรจากเมืองฟลอเรนซ์ที่เข้ามารับราชการในประเทศไทยตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยถือเป็นปูชนียบุคคลคนหนึ่งของไทยที่ได้สร้างคุณูปการในทางศิลปะและมีผลงานที่เป็นที่กล่าวขานจนเป็นที่รู้จักกว้างขวาง

--- ---

บริเวณภายนอกอาคารของบ้านหลังแรกของอาจารย์ศิลป์ พีระศรี


บรรยากาศภายในอาคาร บานประตูหน้าต่างที่เป็นเอกลักษณ์

บรรยากาศเพิ่มเติมภายในบ้าน

งานศิลปะ

(1133)