ตัวอย่างบ้านหลังคาเขียวในประเทศนอร์เวย์

ชาวนอร์เวย์รวมไปถึงประชาชนที่อาศัยอยู่ในแถบสแกนดิเนเวีย ได้สร้างบ้าน โดยใช้หญ้าปกคลุมหลังคามายาวนานหลายร้อยปีแล้ว มันทำหน้าที่เป็นฉนวนกันความร้อนที่ดี และคงทน

หลังคาเขียวแบบลาดเอียงเป็นแบบตามสถาปัตยกรรมประเพณีของสแกนดิเนเวียซึ่งมักเป็นการออกแบบที่ง่ายกว่าแบบแบนราบ ทั้งนี้เนื่องจากหลังคาเอียงน้ำไหลได้ดีกว่า ปัญหาการรั่วซึมเข้าไปในโครงสร้างหลังคาจึงมีน้อยกว่าจึงสิ้นเปลืองค่าป้องกันการซึมและการระบายน้ำน้อยกว่า

หลังคาเขียวต้องการโครงสร้างที่แข็งแรงมากขึ้นกว่ามาตรฐานหลังคาธรรมดา อาคารเดิมบางหลังไม่สามารถปรับหลังคาเป็นหลังคาเขียวได้เนื่องจากน้ำหนักของดินปลูกและพืชพรรณที่เพิ่มเกินจากน้ำหนักที่ได้คำนวณไว้ นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาซึ่งผันแปรมากน้อยไปตามประเภทของหลังคาเขียว

 

<------------->

 

ดูสารคดีสำรวจโลก

 

<------------->

 

(3195)