บ้านผึ้งแบบใหม่ที่จะช่วยให้เก็บน้ำผึ้งได้อัตโนมัติ

Stuart และ Cedar Anderson สองพ่อลูกในประเทศออสเตรเลีย ได้คิดค้นบ้านผึ้งแบบใหม่ที่จะช่วยให้เก็บน้ำผึ้งได้อัตโนมัติ โดยที่ไม่มีการรบกวนผึ้ง พวกเขาได้ทำการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม ให้มีลักษณะเหมือนรังของพวกมัน และมีการแบ่งเป็น ๆ ช่องๆซึ่งหากช่องไหนเต็มก็สามารถเปิดฝ่าเพื่อให้น้ำผึ้งไหลออกมา

น้ำผึ้ง เป็นอาหารหวานที่ผึ้งผลิตโดยใช้น้ำต้อยจากดอกไม้ น้ำผึ้งมักหมายถึงชนิดที่ผลิตโดยผึ้งน้ำหวานในสายพันธุ์ Apis เนื่องจาก เป็นผึ้งเก็บน้ำหวานให้คุณภาพสูง และสามารถเลี้ยงระบบกล่องได้

 

<------------->

 

ดูสารคดีสำรวจโลก

 

<------------->

 

น้ำผึ้งมีประวัติการบริโภคของมนุษย์มายาวนาน และถูกใช้เป็นสารให้ความหวานในอาหารและเครื่องดื่มหลายชนิด น้ำผึ้งยังมีบทบาทในศาสนาและสัญลักษณ์นิยม รสชาติของน้ำผึ้งแตกต่างกันตามน้ำต้อยที่มา และมีน้ำผึ้งหลายชนิดและเกรดที่สามารถหาได้

(6127)