บ้านจากซากโบอิง 727

ซากโบอิง 727 ลำนี้ ตั้งอยู่กลางป่าในรัฐออริกอน สหรัฐอเมริกา ไม่ใช่ซากของเครื่องบินที่ถูกทิ้งไว้เฉย ๆ แต่เป็นบ้านของ Bruce Campbell วิศวกรไฟฟ้าที่เกษียณอายุแล้วที่ได้ดัดแปลงจนกลายเป็นบ้าน

ภายในเครื่องบินลำนี้ได้รับการปรับเปลี่ยนให้กลายเป็นที่พักรวมไปถึงห้องทำงาน เขาใช้เงินเกือบ 200,000 เหรียญสหรัฐเพื่อแลกกับบ้านหลังนี้มา

โบอิง 727  เป็นเครื่องบินโดยสารที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดลำหนึ่ง มียอดขายสูงสุดกว่า 1832 ลำ มียอดการจำหน่ายกว่า 90 สายการบิน สายการบินยูไนเต็ด เป็นสายการบินแรกที่ใช้โบอิง 727 เมื่อ ปี ค.ศ.1963

--- ---

(3341)