ศิลปินจากสิงคโปร์ บันทึกภาพด้วยการปักลงบนผ้า

เมื่อคุณเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆ นอกจากบันทึกเรื่องราวผ่านความทรงจำแล้วคุณบันทึกเหตุการณ์เหล่านั้นด้วยวิธีใด แน่นอนว่าส่วนใหญ่จะเป็นการบันทึกโดยภาพถ่าย บางคนก็เขียนภาพของสิ่งที่อยู่ต่อหน้าขึ้นมา

Real metro จะพาทุกท่านไปรู้จักกับ Teresa Lim ศิลปินจากสิงคโปร์ ได้ทำการเดินทางไปท่องเที่ยวในหลายประเทศทั่วโลกอย่าง Charles Bridge in Prague, Big Ben, Serpentine Fall เป็นต้น ความพิเศษในการเดินทางคือเธอได้บันทึกภาพอีกรูปแบบหนึ่งด้วยการปักลงบนผ้า เธอเผยว่าการบันทึกภาพแบบนี้ทำให้เธอมีเวลาที่จะอยู่บริเวณสถานที่นั้นนาน ๆ

การปัก เป็นงานศิลปะแขนงหนึ่งของกุลสตรี เพราะเป็นการเสริมแต่งเครื่องแต่งกาย เช่น การปักเสื้อ กระโปรง ปลอกหมอนอิง หมอนหนุน ผ้าคลุมเตียง ผ้าม่านหน้าต่าง และเครื่องใช้อื่น ๆ ตามความต้องการ

ไปชมผลงานของเธอพร้อมๆกันเลย

 

<------------->

 

ดูสารคดีสำรวจโลก

 

<------------->

 

(251)