น่าซ่าเผยภาพชุดใหม่ของดาวเคราะห์น้อยซีรีส ที่ถูกส่งมาจากยานสำรวจอวกาศดอว์น

หลังจากที่ยานสำรวจอวกาศดอว์นได้เดินทางเข้าใกล้ดาวเคราะห์น้อยซีรีส  มันก็สามารถบันทึกภาพของดาวเคราะห์น้อยซีรีสและส่งกลับมายังโลกเพื่อให้นักวิทยาศาสตร์ได้ทำการศึกษากัน โดยล่าสุดทางนาซ่าได้เผยภาพชุดใหม่ของดาวเคราะห์น้อยซีรีส ที่ถูกส่งมาจากยานสำรวจอวกาศดอว์น

ยานสำรวจอวกาศ ดอว์น เป็นยานสำรวจอวกาศขององค์การนาซาแบบใช้หุ่นยนต์ควบคุม ถูกส่งไปในภารกิจสำรวจดาวเคราะห์น้อยดวงที่ใหญ่ที่สุด 2 ดวงในแถบดาวเคราะห์น้อย คือ ดาวเคราะห์น้อยเวสตา และดาวเคราะห์แคระ ซีรีส ดอว์นขึ้นสู่อวกาศเมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2550

ดาวเคราะห์แคระ ซีรีส เป็นดาวเคราะห์น้อยดวงใหญ่ที่สุดและเป็นดาวเคราะห์แคระดวงเดียวในระบบสุริยะชั้นใน มีเส้นผ่าศูนย์กลางราว 950 กิโลเมตร

 

<------------->

 

ดูสารคดีสำรวจโลก

 

<------------->

 

ภาพใบนี้ถูกบันทึกที่ระดับความสูงประมาณ 270 ไมล์ (440 กิโลเมตร) เหนือผิวดาวเคราะห์แคระ ซีรีส

ภาพของ ภูขา Ahuna Mons มีความสูงประมาณ 2.5 กิโลเมตร (4 กิโลเมตร) และมีความกว้างประมาณ 11 ไมล์ (17 กิโลเมตร)

พื้นที่จุดสว่างปริศนาบนดาวเคราะห์แคระ ซีรีส

(2092)