นักคณิตศาตร์หญิงคนแรกที่ได้รางวัลระดับโลก

นักคณิตศาตร์หญิงคนแรกที่ได้รางวัลระดับโลก Karen Uhlenbeck Karen Uhlenbeck คือนักคณิตศาสตร์หญิงชาวอเมริกัน ซึ่งถือเป็นผู้หญิงคนแรกที่ได้รับรางวัลอาเบล (Abel Prize) ในปี 2019 (ขณะนั้นเธออายุ 76 ปี)

เธอได้รับรางวัลจากผลงานที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น การวิเคราะห์เชิงเรขาคณิตที่เปลี่ยนความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นผิวที่มีมิติหลากหลาย การวิเคราะห์ทฤษฎีเกจ (gauge theory) ซึ่งเป็นทฤษฎีทางฟิสิกส์ที่เป็นพื้นฐานสำคัญของทฤษฎีสนามควอนตัม และนำไปสู่การสร้างแบบจำลองมาตรฐานและการค้นพบอนุภาคฮิกส์ที่เคยเป็นข่าวใหญ่เมื่อหลายปีก่อน

นอกจากนี้เธอยังมีบทบาทสำคัญในการผลักดันสิทธิสตรีในวงการคณิตศาสตร์ โดยการเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้ง สถาบัน Institute for Advanced Study และเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง Institute’s Women and Mathematics Program ในปี 1993 ซึ่งเป็นสถาบันที่ให้การสนับสนุนผู้หญิงในการทำวิจัยทางคณิตศาสตร์

รางวัลอาเบลเป็นรางวัลสำคัญเทียบเท่ารางวัลโนเบลของเหล่านักคณิตศาสตร์ทั่วโลก ก่อตั้งขึ้นโดยทางการนอร์เวย์ เพื่อมอบให้กับนักคณิตศาสตร์ที่มีผลงานโดดเด่นในแต่ละปี พร้อมกับเงินรางวัลจำนวนประมาณ 22 ล้านบาท โดยชื่อของรางวัลตั้งตาม Niels Henrik Abel นักคณิตศาสตร์ผู้โด่งดังในศตวรรษที่ 19

(99)