นกแว่นสีเทา ไก่ฟ้าประจำชาติของพม่า

นกแว่นสีเทา (Grey Peacock-Pheasant หรือ Burmese Peacock-Pheasant) เป็นนกขนาดใหญ่ในวงศ์ไก่ฟ้าและ
นกกระทา พบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นนกประจำชาติของประเทศพม่า

(Ayuwat Jearwattanakanok)

นกแว่นสีเทาเป็นนกขนาดกลางถึงใหญ่ มีขนาดความยาวลำตัวประมาณ 55 -75 เซนติเมตร มีขนทั่วตัวสีเทาน้ำตาล คือสีพื้นเป็นสีน้ำตาลไหม้ มีจุดขาวเล็ก ๆ กระจายอยู่ทั่วไป ทำให้ดูเป็นสีออกเทา มีแว่นรูปไข่ที่ปีกและหาง ซึ่งแว่นนี้เป็นสีม่วงแดงเหลือบเขียว

  doxzilla  
(Tony Hisgett)

ตัวผู้มีขนหงอนสีเทาน้ำตาลเล็กน้อยและมีเดือยข้างละ 2 อัน ส่วนตัวเมียไม่มีขนหงอนและเดือย และแว่นมีขนาดเล็กกว่าเล็กน้อย ทั้งตัวผู้และตัวเมียมีหางยาวเหมือนกัน และขามีสีเทา

(Alex Vargas)

นกแว่นสีเทามีถิ่นกำเนิดบริเวณเทือกเขาหิมาลัย แคว้นสิกขิม อัสสัม ประเทศพม่า ไทย เวียดนาม ลาว ตังเกี๋ย สำหรับประเทศไทยมีทางภาคเหนือของประเทศเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนั้นอาจพบทางภาคตะวันตกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางส่วน

(ภาพปก Staffan Widstrand / Wild Wonders of China)

(711)