ทำไมแป้นพิมพ์ไม่เรียง A-Z

เนื่องจากเครื่องพิมพ์ในยุคแรกมีการจัดเรียงแป้นพิมพ์ตามลำดับตัวอักษรแต่เกิดปัญหาด้านพิมพ์ดีดติดขัดกันอยู่บ่อยๆกับคนที่สามารถพิมพ์ได้เร็ว

หลังจากนั้นจึงมีการแก้ไขโดยจัดเรียงแป้นพิมพ์ใหม่เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับการพิมพ์โดยการแยกตัวอักษรที่มักนำมาใช้ผสมกับคำให้อยู่คนละฝั่งของเครื่องพิมพ์ การจัดเรียงแป้นพิมพ์แบบ QWERTY ได้รับความนิยมที่สุดในปัจจุบันเพราะสามารถทำให้เราพิมพ์ได้เร็วขึ้น

 

<------------->

 

ดูสารคดีสำรวจโลก

 

<------------->

 

แป้นพิมพ์คือ อุปกรณ์รับข้อมูลที่ใช้การเรียงตัวของปุ่ม ซึ่งแต่ละปุ่มทำหน้าที่เหมือนเป็นสวิทช์อิเล็กทรอนิกส์ โดยปกติ แล้วคีย์บอร์ดใช้สำหรับพิมพ์ตัวหนังสือ หรือตัวเลขเข้าไปยังโปรแกรมต่างๆ

โดยปกติจะมี 101 ปุ่ม ซึ่งบางรุ่นอาจจะมีน้อย หรือมากกว่าก็ได้ โดยสามารถแบ่งเป็นกลุ่มๆ ได้ดังนี้

  • 101-key Enhanced keyboard
  • 104-key Windows keyboard
  • 82-key Apple standard keyboard
  • 108-key Apple Extended keyboard
  • Notebook & Palm keyboard

(6617)