ปรากฏการณ์ดอกไม้น้ำแข็ง หนาวเหน็บแต่งดงาม

ดอกไม้น้ำแข็ง หรือ Frost flowers คือปรากฏการณ์ที่มักจะเกิดขึ้นบริเวณทะเลสาบที่เริ่มกลายเป็นน้ำแข็งและมีผิวน้ำเรียบสงบ เนื่องจากลมแรงจะพัดพาผลึกที่เกิดขึ้นออกไปจนไม่สามารถก่อตัวเป็นช่อได้

โดยดอกไม้นี้จะก่อตัวขึ้นเมื่ออากาศด้านบนมีความเย็นมากกว่าใต้แผ่นน้ำแข็ง ทำให้น้ำที่แทรกขึ้นมาตามรอยแตกกระทบกับอากาศเย็นจัดจนเกิดเป็นพุ่มผลึกน้ำแข็งที่มีรูปทรงคล้ายกับดอกไม้ มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 3-4 เซนติเมตร ซึ่งดอกไม้น้ำแข็งเหล่านี้จะมีความเข้มข้นของเกลือและสารเคมีอื่นๆ มากกว่าน้ำข้างใต้ เนื่องจากเป็นช่องทางเดียวที่จะสามารถส่งผ่านสารเหล่านั้นออกสู่บรรยากาศได้ 

--- ---

ปรากฏการณ์นี้มักจะเกิดขึ้นในทะเลน้ำแข็งเกิดใหม่บริเวณขั้วโลก ซึ่งความแตกต่างของอุณหภูมิคือตัวแปรสำคัญที่ทำให้เกิดดอกไม้เหล่านี้ และเมื่อน้ำแข็งเริ่มมีความหนาขึ้นดอกไม้ก็จะค่อยๆ หายไป นั่นหมายความว่าปรากฏการณ์นี้จะมีให้เห็นแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆ ในช่วงแรกของการเกิดทะเลน้ำแข็งเท่านั้นนั่นเอง

(7724)