ญี่ปุ่นทดสอบครูสอนภาษาอังกฤษ พบครูสอนวิชาภาษาอังกฤษในโรงเรียนรัฐในญี่ปุ่นไม่ผ่านเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดไว้

การสำรวจเมื่อไม่นานนี้โดยรัฐบาลญี่ปุ่นพบว่าครูวิชาภาษาอังกฤษในโรงเรียนรัฐในญี่ปุ่นไม่ผ่านเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดไว้เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน

กระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของญี่ปุ่นสำรวจครูวิชาภาษาอังกฤษกว่า 52,000 คนทั่วญี่ปุ่น

รัฐบาลญี่ปุ่นตั้งเป้าให้ครูวิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนต้นอย่างน้อยร้อยละ 50 และครูวิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอย่างน้อยร้อยละ 75 ควรมีความสามารถภาษาอังกฤษเทียบเท่ากับระดับเตรียม 1 ของการสอบเอเก็งซึ่งเป็นระบบการสอบภาษาอังกฤษที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุดระบบหนึ่งในญี่ปุ่น ทั้งนี้ ระดับเตรียม 1 คือระดับสูงที่สุดเป็นอันดับ 2 จากที่มี 7 ระดับ

 

<------------->

<------------->

 

ทว่าผลการสำรวจแสดงให้เห็นว่าครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเพียงร้อยละ 33.6 กับครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลายร้อยละ 65.4 มีความสามารถทางภาษาอังกฤษถึงระดับที่กำหนดไว้

ศาสตราจารย์กิตติคุณคุมิโกะ โทะริไกแห่งมหาวิทยาลัยริกเกียวกล่าวว่าครูที่ทำงานสอนนั้นยุ่งมากจนไม่มีเวลาพัฒนาความสามารถในการสอน เธอกล่าวว่าสิ่งที่จำเป็นต้องทำก็คือการทำให้สภาพการทำงานของครูนั้นดียิ่งขึ้น

ที่มา NHK

ติดตามชมช่อง NHK World ได้ที่ Good TV

(1704)