ชมโลมาอย่างใกล้ชิดใน Monkey Mia ประเทศออสเตรเลีย

นอกจากการชมโลมาผ่านหน้าจอสารคดีจากสำรวจโลกแล้ว เรายังสามารถชมโลมาได้ตามพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ หรือ การชมโลมาในธรรมชาติ วันนี้เราจะพาทุกท่านไปพบกับการชมโลมาในธรรมชาติแบบใกล้ชิดโดยที่ไม่ต้องนั่งเรือออกไปกลางทะเล หรือแม่น้ำ

Monkey Mia เป็นที่ท่องเที่ยวที่นิยมอีกที่หนึ่งที่ตั้งอยู่บริเวณอ่าวชาร์ก ประเทศออสเตรเลีย บริเวณแห่งนี้เป็นที่อาศัยของโลมาจำนวนมาก และยังมีศูนย์วิจัยและพัฒนาโลมา ในทุกวันจะมีการให้อาหารโลมา ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถชมโลมาได้อย่างใกล้ชิด

อ่าวชาร์ก เป็นแหล่งมรดกทางธรรมชาติของโลกในเขตแกสคอยน์ รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย ประเทศออสเตรเลีย ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 10,000 ตารางกิโลเมตร ป็นสถานที่ที่มีความสำคัญในด้านของเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์หลายชนิด

 

(133)