จักรยานสาธารณะ นโยบายช่วยหรือทำร้ายโลก?

เป็นที่รู้กันว่าจักรยานนั้นเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเดินทางที่ดีต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม มีหลายประเทศที่มีนโยบายสนับสนุนให้คนนั้นหันมาใช้จักรยานแทนการใช้รถยนต์เพื่อช่วยลดมลภาวะทางถนน ถือเป็นนโยบายที่ดีแต่จะเกิดอะไรขึ้นหากไม่มีการจัดการที่ดี? อย่างเช่น หนึ่งตัวอย่างความล้มเหลวของธุรกิจให้เช่าจักรยานสาธารณะในประเทศจีน

ธุรกิจให้เช่าจักรยานสาธารณะเกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วในประเทศจีน มีหลายบริษัทสนใจแข่งขันและทำธุรกิจที่มาแรงนี้จำนวนมาก แต่ละบริษัทจึงนำจักรยานจำนวนมากออกมาให้บริการ โดยเป็นการเช่าจักรยานที่มีความสะดวกสบายทันสมัยและไม่ยุ่งยาก เพียงแค่ใช้โทรศัพท์มือถือสแกน QR code เท่านั้น ผลก็คือแต่ละบริษัทแข่งกันเอารถจักรยานออกมาให้บริการเป็นจำนวนมากจนเกินความต้องการของผู้บริโภค รวมไปถึงการไม่มีการจัดการที่ดีจึงทำให้เกิดปัญหาต่างๆตามมามากมายเช่น มีการจอดรถจักรยานอย่างผิดกฎหมายกีดขวางถนนและทางออกของรถไฟใต้ดิน อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าธุรกิจจักรยานสาธารณะในจีนจะมีความต้องการลดลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้บริษัทต่างๆเลิกทำธุรกิจ และต้องกำจัดจักรยานสาธารณะจำนวนมากทิ้ง เกิดเป็น ‘สุสานจักรยาน’ ขนาดใหญ่

 

<------------->

 

ดูสารคดีสำรวจโลก

 

<------------->

 

แม้ว่านโยบายการใช้จักรยานจะไม่ประสบความสำเร็จในจีนแต่ก็มีอีกหลายประเทศที่สามารถทำนโยบายนี้ให้เป็นจริงได้อย่างเช่นประเทศเนเธอร์แลนด์ที่ถูกเรียกว่าเป็น ‘ดินแดนเมืองจักรยานโลก’ โดยมีกรุงอัมสเตอร์ดัมเป็นเมืองต้นแบบมีการจัดแบ่งพื้นที่ถนนให้กลายเป็นทางจักรยานยาวถึง 400 กิโลเมตร มีสัญญาณไฟจราจรสำหรับจักรยานในทุกๆแยกและยังมีสถานที่ที่จัดไว้ให้เป็นที่จอดจักรยานหลายสถานที่กระจายอยู่ตามสถานที่ต่างๆที่ใกล้จุดเชื่อมต่อกับการคมนาคมประเภทอื่นๆ เช่น สถานีรถไฟและท่าเรือ เป็นต้น ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์สามารถทำนโยบายการใช้จักรยานได้สำเร็จเป็นเพราะ มีการวางแผนเชื่อมโยงโครงข่ายทางการจราจรอย่างเป็นระบบทำให้ไม่มีปัญหาเกิดขึ้นนั่นเอง

(693)